Bộ điều khiển giám sát cho SMA từ 20-50 kW ( từ 4 inverter trở lên )

    19,100,000

    Category: