Showing 25–36 of 63 results

Inverter GROWATT loại 03 pha

Growatt MAC 50KTL3-X LV

54,500,000

Inverter GROWATT loại 03 pha

Growatt MAC 60KTL3-X LV

56,500,000

Inverter GROWATT loại 03 pha

Growatt MAX 50KTL3-LV

67,500,000

Inverter GROWATT loại 03 pha

Growatt MAX 60KTL3-LV

72,500,000

Inverter GROWATT loại 03 pha

Growatt MAX 80KTL3-LV

81,500,000

Inverter GROWATT loại 01 pha

Growatt MIN 5000TL-X, 5 KW

12,500,000

Inverter GROWATT loại 01 pha

Growatt MIN 6000TL-X, 6 KW

13,500,000

Rail nhôm chuyên dụng và phụ kiện lắp đặt

Kẹp giữa rail nhôm

12,000

Rail nhôm chuyên dụng và phụ kiện lắp đặt

Kẹp ngoài rail nhôm

Rail nhôm chuyên dụng và phụ kiện lắp đặt

Kẹp ngoài rail nhôm

12,000